Rouw

Bij rouw wordt al snel gedacht aan het overlijden van een dierbare, maar “rouw” gaat over elke vorm van verlies. Ook het verlies van gezondheid, het verlies van een baan, een verbroken relatie, ongewild kinderloos zijn brengt je in een rouwproces. Afscheid nemen van wat was en aanvaarden van wat is.

Een rouwproces geeft een veelheid aan gedachten, emoties en gevoelens van verdriet, pijn, angst, boosheid, verwarring, schuldgevoel en soms ook opluchting. Elke emotie kan opkomen, ook emoties die je voorheen niet bij jezelf herkende.

Rouw kan zich doordringen in je leven met effect op je werk, je relaties en wellicht ook op je zelfbeeld.

Lichamelijke klachten bij rouw

In een rouwproces kunnen zich allerlei lichamelijke klachten voordoen. Bijvoorbeeld verhoogde spierspanning, verminderde concentratie, vermoeidheidsklachten, in of doorslaapproblemen, niet in beweging kunnen komen of juist maar bezig blijven. Rouwen kost tijd het is een proces wat zich niet laat dwingen. De een heeft nu eenmaal ook meer tijd nodig dan de ander.

Rouwtaken

William Worden, Amerikaans rouwdeskundige, heeft het over rouwtaken. Deze rouwtaken worden in zijn theorie bij voorkeur allemaal doorlopen, maar niet in een vaste volgorde. Je bent er telkens weer op een andere manier mee bezig.

De term ’taak’ benadrukt dat een rouwende iets kan doen, in plaats van het rouwproces lijdzaam te ondergaan. Hij gaat ervan uit dat een rouwende met de volgende 4 taken te maken heeft:

  • De realiteit van het verlies onder ogen zien.
  • Aanvaarden en ervaren emotionele pijn
  • Je leven opnieuw vormgeven
  • Het verlies een plaats geven in je leven, verweven in je nieuwe leven

Haptotherapie en rouwverwerking

Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij rouw en verlies, in welke rouwtaak je ook vastloopt. Door middel van gesprekken en affectieve aanraking is er tijd en ruimte om stil te staan bij je gevoelens en/of blokkades in relatie tot het verlies. Vanuit aandacht, in contact stil te staan en er te zijn met alles wat er is of zich aandient. Je letterlijk aan laten raken in je hele menszijn.